دانیل اگر در یک قدمی بارسا

روزنامه آ.س درگزارشی به این نکته اشاره کرده که اگر 27 ساله، ممکن است با پرداخت 20 میلیون یورو به بارسا بپیوندد. رسانه های انگلیسی این انتقال را انجام شده می دانند و به این نکته اشاره کرده اند که سران بارسا با پرداخت 15 میلیون یورو به صورت ثابت و 5 میلیون یورو متغیر این مدافع باتجربه را جلب کرده اند.

روز گذشته هم پویول در صحبتهایی گفت:« اگر مدافع دیگری به تیم بیاید هم بهتر خواهد بود.»

البته پویول درادامه به عملکرد خوب مارک بارترا اشاره کرده و گفته:«او آینده روشنی دارد. او بازیکن مهمی برای بارسا در طول سالهای آینده خواهد بود.»

 / 1 نظر / 11 بازدید
دختری از اسپانیا

اگه قراره بیاد خوش میاد![چشمک]